Real Estate Asset Management

Hoffsingel Real Estate BV managet en beheert midsize vastgoed en vastgoedstructuren in een cross-border context. Hoffsingel is sinds 2004 actief op het snijvlak van het lokale vastgoedbeheer én het beheer van de overkoepelende structuur waarin het vastgoed is ondergebracht. De integratie van deze twee aandachtsgebieden draagt bij aan een efficiënt beheer van de vastgoedportefeuille als zodanig.

In aanvulling op het traditionele vastgoedbeheer mag u dus van Hoffsingel heldere financiële prognoses en concreet vastgoedadvies verwachten en tevens financieel, juridisch en fiscaal advies.  Als netwerk organisatie werken wij vanuit een vast team samen met een divers aantal partners die de voornoemde aandachtsgebieden als hun kerncompetentie rekenen. De coördinatie en integratie van deze aspecten is precies datgene waar Hoffsingel voor staat.

Hoffsingel is thans onder meer actief in Duitsland en België.

Onze aanpak

Door onze inmiddels jarenlange ervaring zien wij snel mogelijke knelpunten én dito oplossingen. Vooral gedreven en veelal pragmatisch maar te allen tijde onderbouwd. Afhankelijk van de complexiteit van de kwestie kunnen we hierin samenwerken met zeer bekwame (internationale) specialisten met wie wij reeds jarenlang intensief samenwerken.

 

Hoffsingel beschikt over een degelijk netwerk met een bewezen track record. Hierdoor zijn wij in staat op een vlotte manier doeltreffend te werken. Wij hebben hierbij niet alleen oog voor de korte termijn maar juist ook voor de lange termijn. Waardecreatie is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

lees verder

Streamlining
your
business

Real Estate Asset Management

Real Estate Asset Management vormt vanuit het perspectief van Hoffsingel het aandachtsgebied tussen het property management, de banken c.q. financiers alsmede de investeerders.

Als onafhankelijke partij is Hoffsingel uitstekend in staat hierin op te treden. Hoffsingel rekent onder meer de navolgende activiteiten tot haar dienstverlening;

 

 • het begeleiden van het acquisitietraject.
 • het implementeren van een gekozen acquisitiestructuur.
 • post-acquisitie het ondersteunen in het management van de vastgoedportefeuille alsmede de beheerstructuur.
 • het verzorgen van de periodieke monitoring compliance activiteiten richting de financierende bank(en).
 • het voeren van het vastgoedbeheer mogelijk in samenwerking met een lokale vastgoedbeheerder.
 • Begeleiden van exit programma’s.

 

Samenwerking met gespecialiseerde partners

Al de voornoemde activiteiten worden indien nodig verricht in samenwerking met een netwerk van (internationale) specialisten waarmee Hoffsingel reeds lange tijd samenwerkt. Het voordeel hierbij is dat wij over en weer volledig op elkaar zijn ingespeeld. Dit laat ons toe snel te handelen indien de situatie dat verlangt.

 

Integrale benadering-één aanspreekpunt

Wij bestrijken het gehele traject vanaf de gebruiker-gebouw tot aan de eigenaar en financiers. Ieder zo met haar eigen belangen en doelstellingen. Door de concentratie van informatie worden faalkosten tot een minimum beperkt en voelt iedereen zich betrokken.

 

Persoonlijk

Wij begrijpen de wensen van beleggers en tevens ook de eisen die gebruikers en overheden aan gebouwen stellen met de daarbij behorende spanningsvelden. Aan persoonlijk contact met alle deelnemers hechten wij dan ook grote waarde. Wij kennen de mensen achter de gebouwen!

Historie

Hoffsingel Real Estate BV is in 2004 opgericht door de heer drs. Ing. Berry Westhoff (1969)- meer informatie

 

Sindsdien heeft Hoffsingel tal van acquisities begeleid veelal in de Duitse markt voor buitenlandse beleggers. Hierbij is veel ervaring opgedaan bij de implementatie van beleggingsstructuren en het voeren van de directie hiervan. Hoffsingel is zelf verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer en het contact met de huurders. Sinds haar oprichting heeft Hoffsingel ook te maken gehad met het herontwikkelen van in de portefeuille aanwezige panden en het herstructureren van  vastgoedportefeuilles waarbij zij de directe onderhandelingen voert met de huurders. Hoffsingel heeft veel ervaring met commercieel vastgoed  zoals  winkel centra, de bekende Fachmärkte, fast food en ook residentieel vastgoed. Daarnaast beheert zij ook een aantal medische zorgcentra’s. Haar werkwijze is die van een lokale vastgoedbeheerder. Toegankelijk en korte communicatielijnen.

 • Asset Management

  Simone Westerman

 • Asset Management

  Viktor van Dam

 • Managing Director

  Drs. Ing. Berry Westhoff

Disclaimer

Hoewel de eigenaar van deze site zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De eigenaar van de website ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.